පිටුවේ ඉතිහාසය

30 ජනවාරි 2020

10 ජූනි 2019

4 ජූනි 2019

2 ජූනි 2019

23 මැයි 2019

21 මැයි 2019

24 ජනවාරි 2016

16 ජූනි 2015

10 ජූනි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

12 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි