පිටුවේ ඉතිහාසය

18 අගෝස්තු 2020

10 මැයි 2020

21 අප්‍රේල් 2020

20 අප්‍රේල් 2020

19 අප්‍රේල් 2020

16 අප්‍රේල් 2020

6 මැයි 2019

2 පෙබරවාරි 2019

28 ජූලි 2017

24 නොවැම්බර් 2016

2 අප්‍රේල් 2015

6 අගෝස්තු 2014

11 මාර්තු 2013

28 සැප්තැම්බර් 2012

7 මැයි 2012

21 අප්‍රේල් 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඉන්ද්‍රජිත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි