පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ජනවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

4 අගෝස්තු 2012

3 ජූලි 2012

22 මැයි 2012

25 පෙබරවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

27 සැප්තැම්බර් 2011

2 සැප්තැම්බර් 2011

13 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇමඩෝ_ඇවගාඩ්‍රෝ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි