පිටුවේ ඉතිහාසය

21 අප්‍රේල් 2020

24 ඔක්තෝබර් 2019

25 අප්‍රේල් 2019

29 මාර්තු 2017

27 දෙසැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2015

23 ජනවාරි 2015

16 අප්‍රේල් 2013

24 ජනවාරි 2012

23 මැයි 2010

29 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇන්ටාක්ටිකාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි