පිටුවේ ඉතිහාසය

10 මැයි 2019

30 සැප්තැම්බර් 2017

17 සැප්තැම්බර් 2016

21 ජූලි 2011

19 පෙබරවාරි 2011

1 සැප්තැම්බර් 2010

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඇන්ගෝලා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි