පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2013

8 ජනවාරි 2013

30 ජූලි 2012

15 ජූලි 2012

11 ජූනි 2012

4 මාර්තු 2012

24 දෙසැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

7 ජූලි 2011

11 ජූනි 2011

27 අප්‍රේල් 2011

3 මාර්තු 2011

28 පෙබරවාරි 2011

27 පෙබරවාරි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

25 පෙබරවාරි 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ආලෝක_විමෝචක_දියෝඩය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි