පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

10 ජනවාරි 2013

8 සැප්තැම්බර් 2012

29 මාර්තු 2012

2 නොවැම්බර් 2011

6 ජූලි 2011

19 මැයි 2011

6 මාර්තු 2011

10 නොවැම්බර් 2010

19 ජූලි 2010

23 මැයි 2010

26 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ආර්ථික_විද්‍යඥයා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි