පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අවධිය_(පදාර්ථය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි