පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

9 ජනවාරි 2013

9 ඔක්තෝබර් 2012

11 ජූලි 2012

18 ජූනි 2012

17 ජූනි 2012

15 ජූනි 2012

29 ජනවාරි 2012

17 ජනවාරි 2012

26 දෙසැම්බර් 2011

11 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

24 ජූනි 2011

26 අප්‍රේල් 2011

23 මාර්තු 2011

23 පෙබරවාරි 2011

22 පෙබරවාරි 2011

12 පෙබරවාරි 2011

2 ජනවාරි 2011

10 දෙසැම්බර් 2010

25 නොවැම්බර් 2010

30 අගෝස්තු 2010

28 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අරාබි_මුහුද" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි