පිටුවේ ඉතිහාසය

19 ජනවාරි 2020

1 නොවැම්බර් 2016

14 දෙසැම්බර් 2015

4 නොවැම්බර් 2015

7 සැප්තැම්බර් 2015

31 මාර්තු 2015

26 පෙබරවාරි 2015

7 ජනවාරි 2015

22 නොවැම්බර් 2014

26 අගෝස්තු 2014

25 අගෝස්තු 2014

21 ජූනි 2014

11 ජූලි 2013

11 මාර්තු 2013

16 පෙබරවාරි 2013

7 පෙබරවාරි 2013

6 පෙබරවාරි 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

6 නොවැම්බර් 2012

25 ජූනි 2012

13 ජූනි 2012

9 ජූනි 2012

7 අප්‍රේල් 2012

5 අප්‍රේල් 2012

30 මාර්තු 2012

17 මාර්තු 2012

5 මාර්තු 2012

27 පෙබරවාරි 2012

5 පෙබරවාරි 2012

26 ජනවාරි 2012

12 දෙසැම්බර් 2011

3 දෙසැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

15 ජූලි 2011

24 ජූනි 2011

19 ජූනි 2011

18 ජූනි 2011

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අයිසැක්_නිව්ටන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි