පිටුවේ ඉතිහාසය

26 සැප්තැම්බර් 2017

7 මාර්තු 2017

18 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2013

9 ජනවාරි 2013

30 නොවැම්බර් 2012

17 ජූලි 2012

12 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

16 ජූනි 2012

5 ඔක්තෝබර් 2011

21 සැප්තැම්බර් 2011

12 සැප්තැම්බර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

31 මැයි 2010

16 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අභිෂේක්_භච්චන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි