පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මැයි 2019

24 සැප්තැම්බර් 2017

21 මැයි 2017

16 ජූනි 2016

30 ජනවාරි 2016

12 අගෝස්තු 2015

28 ඔක්තෝබර් 2014

24 පෙබරවාරි 2014

11 මාර්තු 2013

4 ජනවාරි 2013

26 නොවැම්බර් 2012

23 මැයි 2012

16 මැයි 2012

18 නොවැම්බර් 2011

13 නොවැම්බර් 2011

19 අගෝස්තු 2011

22 අප්‍රේල් 2011

22 දෙසැම්බර් 2010

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අපරාධ_නීතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි