පිටුවේ ඉතිහාසය

6 ජූනි 2022

13 මැයි 2021

26 ජූනි 2020

3 අගෝස්තු 2018

5 මාර්තු 2017

31 දෙසැම්බර් 2015

28 නොවැම්බර් 2015

7 ඔක්තෝබර් 2015

1 අගෝස්තු 2015

1 පෙබරවාරි 2011

13 දෙසැම්බර් 2010

3 ජූලි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අනුරාධපුර_නව_නගරය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි