පිටුවේ ඉතිහාසය

24 දෙසැම්බර් 2019

16 ඔක්තෝබර් 2018

23 දෙසැම්බර් 2016

12 ඔක්තෝබර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

24 දෙසැම්බර් 2010

11 දෙසැම්බර් 2010

31 මැයි 2010

16 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අනිල්_කපූර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි