පිටුවේ ඉතිහාසය

20 නොවැම්බර් 2019

20 මාර්තු 2016

13 ජනවාරි 2015

11 මාර්තු 2013

11 දෙසැම්බර් 2012

26 පෙබරවාරි 2011

27 මැයි 2010

24 මැයි 2010

6 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අනාගාමි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි