පිටුවේ ඉතිහාසය

15 ජනවාරි 2022

13 පෙබරවාරි 2014

12 පෙබරවාරි 2014

4 ඔක්තෝබර් 2013

3 ඔක්තෝබර් 2013

27 මැයි 2013

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

24 පෙබරවාරි 2013

19 පෙබරවාරි 2013

17 ජනවාරි 2013

30 දෙසැම්බර් 2012

22 ඔක්තෝබර් 2012

23 සැප්තැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

25 අගෝස්තු 2012

9 ජූලි 2012

6 අප්‍රේල් 2012

22 දෙසැම්බර් 2011

30 ඔක්තෝබර් 2011

12 අප්‍රේල් 2011

26 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අන්තර්ජාල_ප්‍රොටෝකෝලය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි