පිටුවේ ඉතිහාසය

23 දෙසැම්බර් 2020

20 දෙසැම්බර් 2020

27 අගෝස්තු 2016

30 ජනවාරි 2016

6 දෙසැම්බර් 2015

6 ජූනි 2014

17 අප්‍රේල් 2013

16 මාර්තු 2013

5 නොවැම්බර් 2010

27 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

19 දෙසැම්බර් 2009

10 දෙසැම්බර් 2009

14 ඔක්තෝබර් 2009

21 සැප්තැම්බර් 2009

16 සැප්තැම්බර් 2009

25 අගෝස්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අද්මිරාල්ති_නීතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි