පිටුවේ ඉතිහාසය

4 සැප්තැම්බර් 2020

28 ජූනි 2019

16 පෙබරවාරි 2016

15 ඔක්තෝබර් 2015

26 ජූනි 2015

10 මැයි 2014

29 ජූනි 2013

19 අප්‍රේල් 2013

2 ජනවාරි 2013

6 සැප්තැම්බර් 2011

25 අගෝස්තු 2011

11 අගෝස්තු 2010

20 ජූලි 2010

9 ජූනි 2010

8 ජූනි 2010

1 ජූනි 2010

10 මාර්තු 2010

8 දෙසැම්බර් 2009

8 ඔක්තෝබර් 2009

12 මාර්තු 2009

6 පෙබරවාරි 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/අටමස්ථානය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි