මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/W.g.d.dilhani" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි