මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

22 අගෝස්තු 2012

21 අගෝස්තු 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Samudrab" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි