මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

13 දෙසැම්බර් 2016

10 දෙසැම්බර් 2011

7 දෙසැම්බර් 2011

27 ඔක්තෝබර් 2011

26 ඔක්තෝබර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Navakawiki" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි