මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

15 දෙසැම්බර් 2021

15 නොවැම්බර් 2021

21 සැප්තැම්බර් 2017

28 අප්‍රේල් 2017

18 අප්‍රේල් 2017

16 අප්‍රේල් 2017

12 මාර්තු 2017

23 පෙබරවාරි 2017

4 ජූලි 2016

5 දෙසැම්බර් 2015

3 දෙසැම්බර් 2015

2 දෙසැම්බර් 2015

8 නොවැම්බර් 2015

30 ඔක්තෝබර් 2015

22 ඔක්තෝබර් 2015

21 ඔක්තෝබර් 2015

19 ඔක්තෝබර් 2015

18 ඔක්තෝබර් 2015

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/Gawesaka" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි