මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

3 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/202.129.234.248" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි