මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

28 දෙසැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/123.231.9.213" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි