මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

21 ජනවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/123.231.8.118" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි