මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

20 අප්‍රේල් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/112.135.175.65" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි