මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

14 මාර්තු 2018

25 පෙබරවාරි 2018

16 පෙබරවාරි 2018

15 පෙබරවාරි 2018

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/මිනුවන්ගොඩ_නුවන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි