වින්ඩ්සර් රාජ වංශය

1917 වසරේ පටන් බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුල අයත් වන්නේ වින්ඩ්සර් රාජ වංශයටයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වින්ඩ්සර්_රාජ_වංශය&oldid=368211" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි