විකිපීඩියා:ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන

සජීවී උදව් ගන්න: irc • web

1. හැඳින්වීම
2. විෂයය
3. සංගණ්‍යය
4. මූලාශ්‍ර
5. අන්තර්ගතය
6. අවසන්

විකිපීඩියා ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන වෙත සාදරයෙන් පිලිගන්නෙමු! මෙම මායා අඳුන විසින් විකිපීඩියා වෙතට නව ලිපියක් තනා පිරිනැමුමේ ක්‍රියාවලිය ගැන ඔබට උදවු සපයනු ඇත. ඔබ විසින් අනුගමනය කල යුතු කොටස් 6 ඔස්සේ, ලිපියක් සංස්කරණය කිරීම ගැන දැනුවත් කෙරෙනු ඇත. එක් එක් කොටස සම්පූර්ණ කල විට, ඊලඟ කොටස අනුගමනය කල හැකි වනු ඇත. මෙම අවස්ථාවෙහිදී කිසියම් ප්‍රශ්නයක් තිබේ නම් ඔබ විසින් නව දායකයන්ගේ උදවු පිටුව‍ වෙත පිවිසීම මැනවි.

සංස්කරණයෙහි මූලධර්ම
ඔබ විසින් ඔබගේ පළමු ලිපිය තැනීමට පෙර දැනට පවතින ලිපි කිහිපයක් සංස්කරණය කිරීමට උත්සාහ දැරිය යුකු බවට දැඩි ලෙසින් නිර්දේශ කෙරේ . අපගේ ලිපි වල නියමාකාර බව සහතික කිරීමට අප වෙර දරන අතර, සාවද්‍ය ආකෘති සහිතවූ හා ආශ්‍රිත-විරහිත ලිපි බොහෝ විට මකා දමනු ලැබේ. අපගේ ව්‍යාහෘත ශෛලිය ගැන අවබෝධයක් ලබා ගැනුම තුලින් සාර්ථක වීමෙහි හැකියාවන් ප්‍රගුණ කර ගැනුමට ඔබට හැකි වනවා ඇත.

සංස්කරණයෙහි මූලධර්ම පිළිබඳ වැඩි අවබෝධයක් සඳහා, මෙම නිබන්ධනය බලන්න.

ලිපියක් තැනීමට ඔබ සූදානම්ද?sadundilshanpro@gmail.com

ඓතිහාසික දෙගම්තිලක රජමහවිහාරය ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තෙල්දෙණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ උඩිස්පත්තුව කුරුකොහොගම ගම්දෙක අතර නිල්ගල දෙහිගස්හින්න ගමේ දෙගම්තිලක රජමහවිහාරය පිහිටා ඇත.