නොවැම්බර් 25: ඉන්දුනීසියාවේ ගුරුවරුන්ගේ දිනය;

  • 1865 - කොළඹ නගර සභාව සංස්ථාපනය කිරීම.
  • 1947 - පළමු නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය නම් කිරීම.
  • 1949 - 1949 අංක 58 දරන මුදල් නිතී පනත සම්මත වීම.
  • 1955 - ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපටය සඳහා පැවැත්වුණු පළමු වැනි සම්මාන උළෙල වන දීපශිඛා සම්මාන උළෙලේ දී හොඳම චිත්‍රපටය හිමි සම්මානය ලැබු සිරිසේන විමලවීර විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද “පොඩි පුතා” චිත්‍රපටය තිරගත වීම.
  • 1975 - රොබට් එස්. ලඩ්ලි විසින් සම්පුර්ණ ශරීරය එක්ස් - රේ කළ හැකි ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් සඳහා වන පළමු ඇමෙරිකානු පේටන්ට් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම.
  • 1984 - විලියම් ජේ. ස්ක්‍රෝඩර්ට කෘතීම හදවතක් බද්ධ කරනු ලැබීය.

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 24 නොවැම්බර් 25 නොවැම්බර් 26