විකිපීඩියා:අවසර සඳහා ඉල්ලීම්

අවසරපත් සඳහා ඉල්ලීම්
මෙම පිටුව සිංහල විකිපීඩියාවේ පරිපාලකවරුන් විසින් අවසරපත් ඉල්ලීම ගැන සලකා බැලීමට යොදා ගන්නා පිටුවකි. පරිපාලකවරුන් හට පසුපෙරළන්නන්, විචාරකයන්, ගිණුම් තනන්නන්, තහවුරු කරනු ලැබුවන්, සහ ස්වයංක්‍රීයව මුර සංචාරයවන්නන් යන හිමිකම් වෙනස් කිරීම කළ හැකිය.
අවසරපත් අවැසි පරිශීලකයින් විසින් පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවලිය අනුගමනය කළ යුතුය. අවසන වුනු ඉල්ලීම ලේඛනාගාර ගත වේ. අවසරපත් අවැසි පරිශීලකයින්ට කලින් කලට මෙහි පැමිණ අවසරපත් ඉල්ලීමට අවසන් තීරණයක් ගත්තේද යන්න විමසා සිටීම වටී.

අවසරපත්

  • පසුපෙරළන්නන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න) මෙමගින් පරිශීලකයින්ට ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව විනාශ හෝ හානි කිරීමක්, නිෂ්කරණය කිරීමට වඩා පහසුවෙන් ඉක්මනට සහ කාර්යක්ෂම ලෙස කිරීමට පහසුකම් ලැබේ . ඕනෑකමින් හෝ ද්වේශ සහගතව දේපල විනාශය හෝ හානි කිරීම රණ්ඩු සරුවල් කුමක්ද යන්න පිළිබඳව මනා අවබෝධයක් නොමැති, එක්කෝ එවන් දෙයක් අඳුනා ගත්තායැයි දැක්වෙන ඉතිහාස සටහන් නොමැති හෝ හොඳ නරක කුමක්ද කියා හඳුනාගත නොහැකි පරිශීලකයින්හට මෙම බලය නොලැබෙනු ඇත. තවත් විස්තර සහ මෙය කුමන අවස්තාවේ භාවිතාකල යුතු දැයි යන කරුණු සඳහා රෝල්බැක් ගුණාංගය බලන්න. තවත් තාක්ෂණික විස්තර තොරතුරු සඳහා මෙය බලන්න.
  • ගොනු යෝජනාකරුවන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න) The file mover user right is intended to allow users experienced in working with files to rename them, subject to policy, with the ease that autoconfirmed users already enjoy when renaming Wikipedia articles.
  • ගිණුම් තනන්නන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න) The account creator flag is granted to users who are active in the account request process. The flag removes the limit on the maximum number of new accounts that can be created in a 24 hour period. It also allows users to make accounts with names similar to other accounts. The account creator flag is only given to users who participate in the ACC process and may be removed without notice should a user's participation in the account creation process cease.
  • ස්වයංක්‍රීයව මුර සංචාරයවන්නන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න) මෙම autopatrolled බලය, විකිපීඩියාවේ නව ලිපි සැදීමදී ක්‍රියාකාරී පරිශීලකයින් හට වෙන් වූවකි. මෙම ආම්පන්නය මගින් ඔවුන්ගේ නිර්මණයන් ස්වයං මුර සංචාරය වූවක් ලෙසින් නව පිටු තුලහි සටහන් වේ. මේ සඳහා අනෙකුත් ඉල්ල්ලිම ලෙසින් නොව, ඕනැම පරිශීලකයකු ඔහුගේ අනුදැනුම නොමතිව වුවද සුදුසුකම ලබයි. කිසියම් පරිශීලකයකු මේ සඳහා අවසර ඉල්ලන්නේනම් ඔහුගේ විශ්වාසයවන්තභාවය, පළපුරුදුකම, හා විකිපීඩියාවේ නීති හා මාර්ගසූචක හුරුපුරුදු බව පෙන්විය යුතුය. විශේෂයෙන් WP:BLP and ප්‍රසිද්ධිය.
  • තහවුරු කරනු ලැබුවන් (ඉල්ලීම එක් කරන්න) මෙම ස්ථීර කළ යන බලය තවමත් autoconfirmed තත්ත්වය පසු නොකල, අලුතෙන් සැදූ ගිණුම් හිමියන් නැතහොත් නව පරිශීලයින් සඳහා වෙන් වූවකි. එනම් දින 4කට වඩා නොපැරණි සහ සංස්කරණයන් 10ට අඩු පරිශීලයින්ය. මෙම බලය සමගින් ඔවුන්ට ගොනු උඩුගත කිරීම් සහ අඩ-ආරක්ෂිත පිටු සංස්කරණය කිරීම කළ හැකි වේ. පරිශීලකයා මෙම බලය ඉල්ලීමට හේතූන් ඉදිරිපත් කල යුතුය.
  • සංස්කරණ පෙරනය: Requests for access to the Edit filter manager group should be made at Wikipedia talk:Edit filter. Requests may take in general up to seven days to process; more in case appropriate consensus, or lack of it, is not clear.
  • ස්වයං විකි ගවේශකය: AutoWikiBrowser is a semi-automated MediaWiki editor for Microsoft Windows 2000/XP/Vista designed to make tedious repetitive tasks quicker and easier. It is essentially a browser that automatically opens up a new page when the last is saved. When set to do so, it suggests some changes (typically formatting) that are generally meant to be incidental to the main change. Please read the quick guide on the main page before requesting permission. In applying for AWB access, you indicate that you will abide by that agreement. Also, this page is for requesting AWB Access for this wiki (English Wikipedia) only. Other projects have their own check pages and you should ask local sysops to add you there. Note that users with under 500 mainspace edits are RARELY approved. Also, you only need to give a reason for wanting AWB access if you have fewer than 500 mainspace edits! If approved, your name will be added to the CheckPage.
  • පරිපාලකවරුන් සහ නිලබලදාරීන් පරිශීලනය: මේවා පරිපාලකත්වය ඉල්ලාසිටීම සහ නිලබලදාරී තත්වය ඉල්ලා සිටීම, වෙත යොමු කල යුතුය.
  • අයිපී-වාරණ-විවර්ජනය: While the IP-block-exempt right can also be granted by admins, this should not be requested here. Requests for the IP-block exempt right should be sent to the unblock-en mailing list or, if there are significant privacy concerns, to the CheckUser list.

අවසරපත් අපහරණය

ඔබට ඔබේ කිසියම් අවසරපත් වර්ගයක් ඉවත් කරගැනීමට නොහොත් අපහරණය කරගැනීමට අවැසි නම් කරුණාකර පරිපාලකයකුගේ සහය පතන්න.

අනෙක් පරිශීලකයින්ගේ අයිතීන් හෝ හිමිකම් ගැන විමර්ශනය කරන මෙන් ඉල්ලා සිටීම සඳහා මෙම පිටුව භාවිතා නොකරන්න. ඒ සඳහා පරිපාලකවරුන්ගේ දැන්වීම් පුවරුව භාවිතා කරන්න.

සටහන: පරිපාලක, නිලධාරි, checkuser and oversight යන තනතුරු එමගින් ඉවත් කළ නොහැක; ඒවා m:Steward requests/permissions වෙත ඉදිරිපත් කල යුතුය.

ක්‍රියාවලිය

අයැදුම් කරන්නන්

බලතල ඉල්ලිම සඳහා ඒ ඒ අදාල අවසරපත් අසල ඇති ඉල්ලීම එක් කරන්න යන සබැඳුම මගින් එක් කර බලය ලැබෙන තුරු බලා සිටින්න.

කිසිවිටෙකත් මෙම පිටුව සංස්කරණය කරමින් ඉල්ලීම් එක් නොකරන්න ඒවා ඉවත් කිරීමට සිදු වේ. ඕනෑම කෙනෙකුට ඉල්ලීම් කෙරෙහි විවේචනාත්මක මතයක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

මේවාට යන්න: පසුපෙරලීම  · ගොනු යෝජනාකිරීම  · ගිණුම් තැනීම  · ස්වයං මුර සංචාරය  · තහවුරු කිරීම  · ස්වයං විකි ගවේශකය

පරිපාලකවරු

පරිපාලකවරුන්ට පසුපෙරලීම සහ/හෝ ගිණුම් තැනීම යන නිලයන් පැවරීම බලය ඇත. අදාල පුදගලයින් ඉහත දැක්වෙන කරුණු තෘප්ත කර තිබිය යුතු අතර අදාළ මෙවලම් අනිසි ලෙස යෙදීම නොකරන බවට විශ්වාසයක්ද තිබිය යුතුය. ඔවුන්ගේ දායකත්වයන් හෝ ගිණුම් තැනීමේ වාර්තා සටහන් නිරීක්ෂණය කරමින් ඒ බවත් සහතික කර ගත යුතුය.

වරක් පරිපාලකවරයෙක් බලය ලබා දීම/නොදීම තීරණය කල පසුව ඒ බව {{done}}හෝ {{not done}} භාවිතයෙන් දැක්විය යුතුය. ඒ සමගම විස්තර සටහනක්ද එක කල යුතුය. තවද අනුමත කළ ඉල්ලීම් මෙහිද. ප්‍රතික්ෂේප වූ ඉල්ලීම් මෙහිද එක් කළ යුතුය.

දැන් පවත්නා ඉල්ලීම්

Reviewer (add request)

I'd like to request 'Reviewer' permissions --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

Rollback (add request)

 Y කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:18, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)[reply]
පිං ! - Singhalawap (talk) 18:35, 26 මාර්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

ආපසුපෙරලීම් හිමිකම් ඉල්ලා සිටීමට කැමැත්තෙමි. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:17, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:23, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]
බෙහෙවින් තුති!--තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:24, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

Rollback Rights ඉල්ලා සිටිමි. සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:44, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා--Lee (talk) 05:38, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)[reply]
  ස්තූතියි --- ශ්වෙත (talk) 05:45, 10 මැයි 2013 (යූටීසී)[reply]


I like to get Rollback permission----Yasasuru (talk) 03:57, 30 අගෝස්තු 2017 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- Lee (talk) 06:16, 22 ජූලි 2023 (යූටීසී)[reply]

Account creator (add request)

Singhalawap

 Y කළා-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:56, 27 මාර්තු 2011 (යූටීසී)[reply]

පසිඳු කාවින්ද

මට මොහු ගැන එතරම් විශ්වාසයක් නොමැත. වෙනත් පරිපාලකයෙකුට මොහුට ගැන විශ්වාසයක් ඇත්නම් කරුණාකර මෙම බලය ලබා දෙන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 03:36, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]
 N කලේ නැහැ. මටත් මෙම පරිශීලකයා ගැන විශ්වාසයක් නොමැත.--Lee (talk) 03:55, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]

කමක් නැහැ! ඔබ සැමදෙනාටම ස්තුතියි...සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 10:07, 29 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:35, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]
බෙහෙවින් තුති. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:36, 25 අගෝස්තු 2011 (යූටීසී)[reply]
 N කලේ නැහැ --Lee (talk) 09:43, 10 ජූලි 2024 (යූටීසී)[reply]

ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි---Yasasuru (talk) 06:00, 1 සැප්තැම්බර් 2017 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- Lee (talk) 01:16, 11 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]

ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි. --BuddhikaW88 (talk) 06:53, 11 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- Lee (talk) 07:04, 11 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]
ස්තුතියි BuddhikaW88 (talk) 07:10, 11 අප්‍රේල් 2023 (යූටීසී)[reply]

MihirNak007

  • I would like to get permission for Autopatrolled User:MihirNak007 (talk) 19:00, 3 October 2022 (යූටීසී)
 N කලේ නැහැ --Lee (talk) 09:43, 10 ජූලි 2024 (යූටීසී)[reply]

ස්වයං මුර සංචාරකත්වය ඉල්ලා සිටිමි. IDB.S (talk) 23:10, 9 ජූලි 2024 (යූටීසී)[reply]

 Y කළා -- Lee (talk) 09:42, 10 ජූලි 2024 (යූටීසී)[reply]
ස්තුතියි. IDB.S (talk) 11:44, 10 ජූලි 2024 (යූටීසී)[reply]

Confirmed (add request)

මා ඉංග්‍රීසි විකියෙහි තිබෙන SVG ගොනුවක් සිංහලට හැරවූවා. එය උඩුගත කරගන්නට මට අවසර නැහැ. කරුණාකර හැකි ඉක්මනින් අවසර ලබා දෙන්න. ස්තුතියි. — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Sampathsris (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් හිදී එක් කර ඇත

 Y කළා -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:11, 19 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]
තුති --සම්පත් සිටිනාමලුව (talk) 13:01, 19 ජූනි 2011 (යූටීසී)[reply]

Users