ලෝකය (ඉංග්‍රීසි:  world) යනු මහ පොළොව සහ මානව ශිෂ්ටාචාරය ද ඇතුළුව, එහි වසන සියළුම ජීවය වේ.[1]

The Blue Marble, a photograph of the planet Earth made on 7 December 1972 by the crew of the Apollo 17 spacecraft.
A geopolitical world map of shorelines and national borders as of 2016 under the Robinson projection

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "Definition of WORLD". www.merriam-webster.com. 23 April 2009 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී.

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

විකිඋද්ධෘත සතුව පහත තේමාව සම්බන්ධයෙන් උද්ධෘත එකතුවක් ඇත:
ලෝකයේමහාද්වීප

 
අප්‍රිකා-යුරේසියාව
 
ඇමරිකාව
(උතුරු ඇමරිකාව
හා දකුණු ඇමරිකාව)
 

යුරේසියාව
(යුරෝපා-ආසියාව)

 
ඕෂේනියාව

 
අප්‍රිකාව
 
ඇන්ටාක්ටිකාව
 
ආසියාව
 
ඕස්ට්‍රේලියාව
 
යුරෝපය
 
උතුරු ඇමරිකාව
 
දකුණු ඇමරිකාව

භූවිද්‍යාත්මක සුපිරි මහාද්වීප : Gondwana · Laurasia · Pangaea · Rodinia

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ලෝකය&oldid=490168" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි