යුදෙවුවෝ

(යුදෙව් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
යුදෙවු
හීබෲ: יהודים (යෙහුදිම්)
මුළු ජනගහනය
13,428,300 [1]
සැලකිය යුතු ජනගහනයක් සහිත ප්‍රදේශ
 Israel 5,703,700 (2012 දී) [1]
 United States5,275,000[1]
 France483,500[1]
 Canada375,000[1]
 United Kingdom292,000[1]
 රුසියාව205,000[1]
 Argentina182,300[1]
 ජර්මනිය119,000[1]
 Australia107,500[1]
 Ukraine103,600[2]
 Brazil95,600[1]
 South Africa70,800[1]
 Hungary48,600[1]
 Mexico39,400[1]
 Belgium30,300[1]
 Netherlands30,000[1]
 Italy28,400[1]
සැකිල්ල:රටේ දත්ත Chile20,500[1]
භාෂා
Predominant spoken languages:
Hebrew · English · Russian · the vernacular languages of other countries in the diaspora

Historical Jewish languages:
Yiddish · Ladino · Judeo-Arabic · others

Sacred languages:
Biblical Hebrew · Aramaic
ආගම
Judaism

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

  1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 DellaPergola, Sergio (November 2, 2010). Dashefsky, Arnold; Sheskin, Ira (eds.). "World Jewish Population, 2010" (PDF). Current Jewish Population Reports. Storrs, Connecticut: North American Jewish Data Bank. සම්ප්‍රවේශය March 3, 2012.
  2. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року (in Script error: The function "name_from_code" does not exist.)[[Category:Articles with Script error: The function "name_from_code" does not exist.-language external links]]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=යුදෙවුවෝ&oldid=534816" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි