මැලේ

පිටුව යළි-යොමු කරන්න

වෙත යළියොමුව:

යටත් විජිත යුගයේදී හමුදා සේවයට පැමිණි ප්‍රජාවකි, ඉන්දුනීසියාව,මැලේසියාව හා බෘනායි රාජ්‍ය වැනි මලය අර්ධද්වීපය වෙතින් පැමිණි මැලේ ජන වර්ගය ලංකාවේ පළමු හමුදා සේනාක්කය වන මැලේ රෙජිමේන්තුව පිහිටුවනු ලැබිය. යටත් විජිත කාලයේ කාන්තාවන් හා පවුල් පැමිණි අතර මැලේ රයිෆල් බලකාය විසිරුවා හැරීමෙන් පසු ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචි විය. නිදහසින් පසු ආරක්ෂක සේවාවල හා ගිනි නිවන භටයන්නි ලෙස සේවයට එක විය. මැලේ ජාතිකයෝ බුද්ධි අංශය හා පොලිසිය තුල කැපී පෙනෙන පිරිසක් බවට පත් විය.සුළු පිරිසක් ගොවිතැන් හා කෘෂිකර්මාන්තය ජීවිකාව කරගත්හ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැලේ&oldid=428073" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි