ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

මතෙව්ගේ සුවිශේෂය එසේත් නැත්නම් මතෙව්ගේ සුභාරංචිය (ඉංග්‍රීසි:  Gospel of Matthew) යනු නව ගිවිසුමේ එන ප්‍රථම පොතයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මතෙව්ගේ_සුවිශේෂය&oldid=422407" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි