බුරුමය (උපකරණය)

බුරුමය වඩු කාර්මිකයින් විසින් ලී සිදුරු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන උපකරණයයි. තාක්ෂණික දියුණුව සමග විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාකරන බුරුම වර්තමානයේ භාවිතා කරනු ලැබේ.

බුරුමය"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=බුරුමය_(උපකරණය)&oldid=476010" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි