මිනිසා විසින් දෙවියන්වහන්සේ උදෙසා යාඤා හෝ පුදපූජා කිරිම සඳහා යොදාගන්නා ස්ථාන පල්ලි වේ.

ක්‍රිස්තියානි පල්ලිසංස්කරණය

මුස්ලිම් පල්ලිසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පල්ලි&oldid=320252" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි