මම ශ්‍රීකර්සන්.ஸ்ரீகர்சன்.Shrikarsan

I'm Shrikarsan from tamil wikipedia

எனது பெயர் ஸ்ரீகர்சன். நான் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் பங்களிக்கின்றேன்.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Shrikarsan&oldid=286442" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි