රේඩියෝ තරංග වල භාවිත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:SUPUN_SANKALPA&oldid=424680" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි