නෙල්සන් මෙන්ඩිස්‌

නෙල්සන් මෙන්ඩිස්‌ (ඉංග්‍රීසි: Nelson Mandis) යනු ප්‍රවීන ක්‍රිකට් පුහුනුකරු සහ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකි.

නෙල්සන් මෙන්ඩිස්‌
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික

ජීවන සටහන්සංස්කරණය

ඔහු වරෙක කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ක්‍රිකට් පුහුනුකරු විය.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නෙල්සන්_මෙන්ඩිස්‌&oldid=476279" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි