නවසීලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම

බ්ලැක් කැප්ස් යන අපනාමය බැඳි නවසීලන්ත ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම යනු, නවසීලන්තය නියෝජනය කරන, ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම වෙයි.

නවසීලන්තය
නවසීලන්ත ක්‍රිකට් ලාංඡනය
පුද්ගලයෝ
නායකයාකේන් විලියම්සන්
පුහුණුකරුමයික් හෙසන්
ඉතිහාසය
ටෙස්ට් තත්ත්වය අත්පත්කරගත්තේ1930
ටෙස්ට් තරග
පළමුවන ටෙස්ට් තරගයඑංගලන්තයට එරෙහිව
ක්‍රයිස්ට්චර්ච් හිදී
10–13 ජනවාරි 1930
එක්-දින ජාත්‍යන්තර
පළමුවන එදිජාපාකිස්තානයට එරෙහිව
ක්‍රයිස්ට්චර්ච් හීදී
11 පෙබරවාරි 1973
වි20 ජාතළුන්තර
පළමුවන වි20ජාඔස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව
ඕක්ලන්ඩ් හිදී
17 පෙබරවාරි 2005

මුලාශ්‍ර

සංස්කරණය