නදීර දිල්ශාන් වික්‍රමසින්හ සහ රවිදු නිපුන් සදරුවන්

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජොහැන්_හිටෝෆ්&oldid=469304" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි