කිවිදා යනු, ගුරුදා සහ ශනිදා අතර දවස වේ. කිවිදා හිරු උදාවේ ඇරඹෙන මෙම දවස ශනිදා හිරු උදාව සමග අවසන වේ.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කිවිදා&oldid=407756" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි