ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
කරාබුනැටි

කරාබුනැටි යනු කුළුබඩු විශේෂයකි.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කරාබුනැටි&oldid=431023" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි