ඒජ් ඔෆ් එම්පයර්ස් (විදෘශ්‍ය ක්‍රීඩාව)

Age of Empires (AoE ලෙසින් කෙටියෙන් හඳුන්වන), යනු ඉතිහාසය පදනම් කරගත් යථාකාල උපයඥාන පරිගනක ක්‍රීඩාවකි. මෙය 1997 දී මයික්‍රෝසොෆ්ට් විසින් ප්‍රකාශිතවූවකි.

ඒජ් ඔෆ් එම්පයර්ස්
Age of Empires franchise logo.png
ඒජ් ඔෆ් එම්පයර්ස් කථා මාලා ලාංඡනය
වර්ගයReal-time strategy
ප්‍රවර්ධකයෝඔන්සෝම්බ්ල් ස්ටූඩියෝස්
Big Huge Games
Robot Entertainment
ප්‍රකාශකයෝමයික්‍රොසොෆ්ට් ස්ටූඩියෝස්
පළමු නිකුතුවAge of Empires
October 15, 1997
නවතම නිකුතුවAge of Empires II: HD Edition
අප්‍රේල් 9, 2013
Spin-offsAge of Mythology (The Titans)


ශිෂ්ටාචාරයන්සංස්කරණය

Group ග්‍රීක් ශෛලිය ඊජිප්තු ශෛලිය බාබිලෝනියානු ශෛලිය ආසියානු ශෛලිය
ශිෂ්ටාචාරයන්

මූලාශ්‍රසංස්කරණය